EL BALL DEL PATATUF

Desde 1981 el Ball del Patatuf és l'aportació dels membres més petits de l'Esbart Santa Tecla al seguici de la Ciutat.


En reemprendre's amb els ajuntaments democràtics el vessant popular de les festes de Santa Tecla, era necessari potenciar la participació ciutadana no solament en les revetlles i espectacles, sino també en la intervenció i recuperació dels elements del Seguici Popular.

En un principi i davant de la manca de documentació seriosa i a l'abast que permetés de retrobar els balls genuïnament tarragonins, s'optà per introduir una sèrie de balls majoritariament d'altres contrades. Eren realitzats per l'Esbart Santa Tecla i ompliren aquell buit de la festa des de 1981 fins a 1984. El 1985 foren substituïts pels primer balls tarragonins recuperats.

De tots aquells grups únicament s'ha mantingut el Ball del Patatuf. De fet, malgrat que no tenim constància que hagués figurat antigament dins el Seguici, era un ball estés per una ámplia zona de la Catalunya nova i era ballat de forma molt similar en les diferentes poblacions.

El Ball de Patatuf es tracta d'un ball de parelles, protagonitzat pels membres més petits de l'Esbart, amb una coreografia molt sencilla en la qual els balladors col.locats en forma de doble rodona, piquen de mans tres cops en diverses ocasions, fet que sembla haver originat el nom per raons onomatopèiques, fan el moviment de peus, els nois fan un risto a la seva parella i es mouen buscant la noia seguent, repretint els moviments fins tornar a la parella original.

Tornar a la pàgina Principal de l'Esbart

Angel Blasco / Novembre 1997